Vodne postelje uporablja 10.000 Slovencev. Vodna postelja zagotavlja zdravo spanje. Privoščite si vodno posteljo tudi vi. Kot Vodne postelje vsak dan uporablja že več kot 15.617 Slovencev. Vodna postelja zagotavlja zdravo spanje.
Kot spodaj
Ikonce


Vodne postelje v Sloveniji

Na svetovnem trgu se vodne postelje ponujajo že več kot 35 let, na slovenski trg pa so prišle šele leta 1991, po osamosvojitvi. Članek predstavlja razvoj panoge vodnih postelj v Sloveniji, vse od prvih ponudnikov pa do današnjih ter način poslovanja ponudnikov in težave, s katerimi se soočajo.

Zgodovina vodnih postelj v Sloveniji

Prvi salon vodnih postelj Lectus v WTC.
Prvi Lectusov salon v Sloveniji je bil v WTC centru v Ljubljani.

Podjetje Slodan, d.o.o., je prvo začelo prodajati vodne postelje v Sloveniji. V svojem prodajnem programu so ponujali vodne postelje Akva. Te so prvič predstavili slovenski javnosti leta 1991 na sejmu v Ljubljani. Leta 1994 sta se mu pridružila še dva ponudnika, in sicer podjetje Maremico, d.o.o., z blagovno znamko LECTUS in podjetje Betokem, d.o.o., z blagovno znamko Strobel – Gal. Leta 1995 so slovenski kupci izbirali kar med tremi ponudniki kakovostnih vodnih postelj. Zaradi sorazmerno ostre konkurence so bili ponudniki osredotočeni predvsem na zagotavljanje visokokakovostnih storitev. Leta 1996 se je Betokem umaknil s trga. Ostala sta le Akva in LECTUS, ki sta sledila svoji začrtani strategiji in viziji. Zgoraj omenjamo le tri največje kakovostne ponudnike vodnih postelj. Presenetljivo pa je, da je bilo od leta 1991 do 2005 veliko podjetij, ki so začela prodajati vodne postelje (teh je bilo kar 16), vendar se je večina teh umaknila s trga po letu ali dveh poslovanja. Primarni razlog za umik je v nekonkurenčnosti storitev in izdelka nasproti že uveljavljenim ponudnikom.

Majhnost slovenskega trga ima svoje prednosti in slabosti

Dostavna vozila vodnih postelj Lectus.

Kot prednost lahko izpostavimo predvsem individualno obravnavo kupcev ter zagotavljanje zadovoljstva le-teh, s tem pa tudi večjo prodajo na podlagi priporočil. Po drugi strani majhen trga onemogoča doseganja zadostne prodaje, ki bi zagotavlja vsaj pokrivanje fiksnih stroškov in s tem omogočila dolgoročno preživetje. Med poglavitne stroške sodijo stroški dostave, montaž, reklamacij, servisov, itd.,  saj je prebivalstvo razpršeno in dostop do teh drag. Poleg tega pa se ponudniki soočajo z neustrezno cestno infrastrukturo v določenih predelih Slovenije, kar onemogoča razvoj učinkovite distribucijske in servisne mreže. 

Težave nekaterih nizkocenovnih ponudnikov

Nekateri ponudniki vodnih postelj sledijo filozofiji »kupim poceni, prodam poceni in malo zaslužim«, ki se je v preteklosti izkazala za neučinkovito. Nizka nabavna cena ponavadi pomeni tudi slabšo kakovost, kar pomeni več reklamacij, ki jih podjetje zaradi slabe prodaje in s tem tudi manjšega zaslužka ne more reševati. V primeru reklamacij kupec vodne postelje ne želi spati na tleh ali na kavču, temveč želi še isti dan spati na svoji postelji, zato mora imeti podjetje tudi ustrezno zalogo novih postelj, nadomestnih delov in razpoložljive serviserje. Pri tem se stroški skladiščenja, transporta in stroški zaradi izostankov zaposlenih kopičijo. Ponavadi se po enem ali dveh letih poslovanja pokaže tudi prava finančna slika podjetja. Nastane začaran krog, iz katerega se podjetje lahko reši le s prestrukturiranjem ali ustreznimi finančnimi vložki ali v skrajnem primeru preneha poslovati. Nov problem pa so njihovi kupci, ki so prepuščeni sami sebi, saj vodna postelja zahteva vzdrževanje tudi po nakupu.

 

Zgodovina vodnih postelj LECTUS v Sloveniji

Predstavitev vodnih postelj Lectus na Celjskem sejmu leta 1995.
Prva predstavitev vodnih postelj LECTUS na sejmu leta
1995 v Celju.

Idejni vodja projekta »Vrhunske vodne postelje LECTUS« v Sloveniji, Emil Marinšek, je leta 1993 pripravil podrobno analizo slovenskega trga, obiskal več kot sto ponudnikov vodnih postelj v Evropi in ZDA ter se seznanil s proizvodnjo vodnih postelj v številnih tovarnah v Nemčiji in ZDA. Po proučitvi vseh pridobljenih informacij je bila odločitev za prodajo vodnih postelj LECTUS sprejeta in leta 1994 se je začela prodaja.
Prva postelja je bila razstavljena v pisarni podjetja v ljubljanskih Stegnah, skladiščilo pa se je kar v domači garaži. Takšen način prodaje ni prinesel želenih rezultatov, zato so leta 1995 odprli prvi salon LECTUS v ljubljanskem WTC Centru, skladišče pa se je preselilo v ustreznejše prostore. Leta 1998 je podjetje Maremico, d.o.o., ponovno preselilo svoj sedež in sicer na Dunajsko cesto 120, kjer je podjetje še danes. V skladu z investicijskimi načrti podjetja je predvidena selitev in sicer v obdobju od leta 2007 do 2008 v nove lastne prostore.

Informacije o vodnih posteljah so bile v Sloveniji pred desetimi leti precej skope, zato je bilo treba ustrezno izobraziti kadre ter navsezadnje tudi kupce. V desetih letih delovanja je Lectusova ekipa razstavljala vodne postelje na več kot 50 sejmih. V teh letih je preživela več kot 300 delovnih dni samo na sejemskih razstaviščih ter vložila več kot 15.000 delovnih ur v seznanjanje obiskovalcev s prednostmi spanja na vodnih posteljah. Tudi danes ostaja LECTUS zvest razstaviščem, saj promovira svoj prodajni program kar na treh največjih sejmih v Sloveniji.

Podjetje Maremico razstavlja vodne postelje Lectus na pohištvenem sejmu.
Podjetje Maremico d.o.o. za kupce vodnih postelj Lectus
skrbi z kar 13 člansko ekipo redno zaposlenih sodelavcev.

Osredotočenost poslovanja podjetja Maremico, d.o.o., je zadovoljstvo kupcev. Zato ima podjetje redno zaposleno ekipo strokovno usposobljenih sodelavcev, med katerimi je neto fluktuacija minimalna. V letu 2005 je bilo v tehničnem oddelku zaposlenih sedem redno zaposlenih sodelavcev, ki s tremi vozili skrbijo za dostavo in montažo novih vodnih postelj ter za servisiranje več kot 3.300 vodnih postelj na območju vse Slovenije. Kot zanimivost navedimo podatek, da je Lectusova ekipa (pisarna in tehnični oddelek skupaj) v letu 2004 vložila kar 23 tisoč delovnih ur. Kljub pogostim očitkom glede visokih cen vodnih postelj LECTUS se je izkazalo, da so le-te dolgoročneje med najcenejšimi, saj jih kupci uporabljajo več kot deset let.
Maremico, d.o.o., je danes največji specializirani ponudnik kakovostnih vodnih postelj LECTUS v Sloveniji. Ima več kot 8.000 zadovoljnih uporabnikov, katerim zagotavlja hiter in učinkovit servis. Potencialnim kupcem pa prisluhne in poskuša uresničiti  vsako njihovo željo. Prednosti podjetja so predvsem v izredno dobro razviti distribucijski in servisni mreži, kakovost izdelkov in lojalnost zaposlenih. Podjetje in njegova blagovna znamka sta v slovenski lasti in tudi vizija podjetja je, da se čim več sestavnih delov vodne postelje izdela v Sloveniji.

Od leta 2006 so vodne postelje Lectus izdelane v Sloveniji.Vec...

 

 

 

 

 

 

(C) Copyright 2007, www.vodne-postelje.si, Vse pravice pridržane.